Genuskoll inom vården!!

Något som normalt upprör mig är orättvisor stort som smått - högt som lågt...

Jag tycker inte man ska varken överbetona eller osynliggöra skillnader mellan kvinnor och män. DÄREMOT så måste vi vara observanta på våra beteenden SPECIELLT inom det område vi kan påverka. Vi ska inte reagera reflexmässigt och fördomsfullt. Vi möter en patient, inte en kvinna eller man. Sen är det självklart att olika kön har olika villkor, sjukdomspanorama och behandling. 

Läser just nu om genus inom omvårdnaden och detta är ett mycket intressant ämne och jag uppskattar att vi får lära oss mer om detta redan nu!

Män och kvinnor är inte lika, därför tycker jag allt ”hen” snack är så onödigt, det är helt irrelevant. Kvinnor och män är inte samma kön, villkoren är olika, punkt slut. Något som däremot är sååå viktigt att poängtera är att kvinnor och män ska behandlas LIKVÄRDIGT.

Det finns flera orättvisor inom sjukvården som visar att kvinnor och män INTE behandlas likvärdigt.
  •  Medicinsk forskning har länge ofta utgått från mannens biologi, vilket gör att kvinnor riskerar att få sämre vård anpassad till det egna könets förutsättningar (tack och lov börjar detta förändras)
  • I studier har det visat sig att kvinnor får vänta längre än män för att få tid för besök, behandling och operation (speciellt inom hjärtsjukvård)
  • Även inom primärvården får kvinnor vänta längre än män. (obs, trots samma ”prioriteringsnivå”)
  • Män får nyare och dyrare läkemedel utskrivna (dessa behöver inte vara bättre, men varför är det så?)
  • OCH såklart att män får högre lön för samma arbete som kvinnor
 
 


Kommentarer

Kom ihåg


Trackback