Tystnadsplikt och sekretesslagen kan brytas exempelvis om

Tystnadsplikt är något som alla inom vården har, det är viktigt att tänka på även fast man är student på vfu! Jag tror (?) att dom flesta vad vad det innebär med tystnadsplikt, något jag själv inte tänkte på var dock att den kan brytas vid ganska många fall! Exempelvis om
  • en domstol, åklagar-, polis-, kronofogde- eller skattemyndighet begär att få veta om en viss person vistas på en vårdinrättning
  • socialstyrelsens råd för rättsliga, sociala och medicinska frågor behöver uppgifterna för sin verksamhet
  • transportstyrelsen behöver uppgifterna för att pröva någons lämplighet att ha körkort, traktorkort eller taxiförarlegitimation
  • uppgifterna behövs när det ska prövas om en student ska stängas av från högskoleutbildning
  • uppgifterna behövs för en rättsmedicinsk undersökning.

I vissa fall är det tillochmed en skyldighet för personalen att anmäla när någon far illa!

När det gäller misstanke om brott som är så allvarligt att det ger minst ett års fängelse har vårdpersonal rätt att bryta mot tystnadsplikten genom att göra en polisanmälan om brottet och svara på frågor från såväl polis- som åklagarmyndigheterna. Exempel på sådana brott är mord, våldtäkt och grov misshandel. Det finns också vissa trafikbrott med lägre straffskala till exempel rattfylleri som vårdpersonal har rätt att anmäla.

Präster är de enda som har "total" tystnadsplikt i vårat samhälle! (Tyckte bilden på min pojkvän som präst och jag som sjuksköterska passade bra)
 
 


Kommentarer

Kom ihåg


Trackback